Efterårsnyheder fra tennisafdelingen

Du har sikkert bemærket det: Tennishallen er booket op flere dage i forvejen, og man skal være om sig for at få en tid. Det er tegn på, at vintersæsonen er startet for alvor. Det er skønt at spille i den lune hal uden forstyrrelse fra sol og vind, men det giver også lidt udfordringer med trængsel. Her kommer lidt løst og fast om tennisafdelingen ved indgangen til vintersæsonen.

Afslutning på udesæsonen

Det har været en god udendørs sæson i Nørresundby Tennisklub. Grusbanerne har været rigtigt fine at spille på, fordi sommervejret har været perfekt med blanding af sol og regn. Det sidste er vigtigt i en klub, hvor vandingsanlægget ikke fungerer optimalt. Tennisudvalget er i fuld gang med at søge om penge til at forbedre vandingsanlægget, men det er dyrt, så vi kan ikke love noget på kort sigt.

Vi skylder alle tak til de mange aktive medlemmer, som har hjulpet med at vedligeholde banerne, holde ukrudt nede, holde klubhus og anlæg nogenlunde rent, udføre små forbedringer og reparationer på anlægget hen over sæsonen og sat gang i aktiviteter for medlemmerne.

Som sædvanlig har en gruppe medlemmer foretrukket at spille indendørs hen over sommeren, og de har kunnet boltre sig på masser af indendørs banetid. Det er særdeles velkomment, at de indendørs baner holdes varme hen over sommeren, og at der er liv i hallen.

Vore to turneringshold har haft en lidt blandet sæson. Det har været første år med en ny turneringsstruktur hos tennisforbundet, som placerede vores herre seniorhold i 3. division. Her fik holdet betydelig modstand og endte næstsidst i rækken. Man kan dog ikke rykke ud, og der må forventes lidt omrokering i rækkerne mellem sæsonerne med oprykning af de bedste hold, så holdet er klar til at tage udfordringen op igen i næste sæson.

Det ellers sejrsvante veteranhold i 50+ fik også mere modstand end sædvanligt, idet Skive og Hornslet meldte sig ind i turneringen med stærke hold. Det endte dog med en hæderlig placering midt i rækken som nr. 5.

Sæsonen har budt på en del samspil med vore samarbejdspartnere fra ATK, AØT, Chang og Gug via samspilsordningen. Fra tid til anden kritiseres ordningen af klubber, som føler, at netop deres klub modtager flere gæster, end de sender ud. Det skyldes helt naturligt, at man kun ser de gæster, som kommer på besøg, men aldrig opdager de af egne medlemmer, som spiller i de andre klubber. I Nørresundby har Tennisudvalget i år valgt at liberalisere ordningen yderligere. således at vi tillader samspil på både indendørs og udendørs baner. Begrænsningen ligger derfor ikke i stedet man spiller, men i sæsonen. Da vi nu går ind i vintersæsonen, hvor hallen er meget belagt, er muligheden for gratis gæstebooking med de øvrige klubber blevet lukket. Det er stadig muligt at invitere en gæst til at spille for 60 kr/time, som betales i forbindelse med bookingen. En del af de faste deltagere i samspil er inviteret til et afslutningsarrangement i hallen lørdag d. 9. november, og derefter glæder vi os til at byde gæsterne fra de andre klubber velkomne igen til foråret.

Nogle aktive medlemmer er gået i gang med at pakke det udendørs anlæg gradvist sammen, og inden længe lukker vi klubhuset ned for vinteren. I skrivende stund er nettet fjernet fra Bane 1, mens Bane 2 stadig er åben for booking. Vi holder ikke nogen egentlig afslutning på udendørssæsonen; vi vil hellere fejre, at indendørssæsonen er i gang.

Starten på indesæsonen

Nørresundby Tennisklub er en smule speciel på den måde, at vi fordobler vort medlemstal om vinteren, mens antallet af baner halveres. I skrivende stund er vi ca. 140 tennismedlemmer, som deler to baner. Hertil kommer et kraftigt stigende antal bookinger fra klippekortsbrugere, udlejning til fremmede tennisklubber, holdkampe, ungdomstræning og andre arrangementer. Det er en tommelfingerregel, at en tennisbane kan bære ca. 70 medlemmer, og derfor er vi over smertegrænsen, når de øvrige aktiviteter tages med i ligningen.

Vi er også lidt specielle på den måde, at vi forsøger at holde så meget banetid som muligt åben for fri booking i vintersæsonen, hvor de fleste andre klubber med indendørsfaciliteter sælger hovedparten af banetiden til faste abonnenter. Det er en svær balancegang for tennisudvalget, for der er mange gode formål at tilgodese. Her er nogle af vore overvejelser forud for denne sæson:

  • Vi sætter meget tid af i prime time til ungdomstræning, og i denne sæson har vi faktisk udvidet det ugentlige antal banetimer til dette formål fra 12 til 16 på grund af stor efterspørgsel. Nørresundby Tennisklub har selv meget få juniormedlemmer, så man kan spørge sig selv, om det er rimeligt, at vi skal bruge så meget banetid på ungdomsspillere, der primært kommer fra andre klubber? Det har tennisudvalget valgt at gøre, fordi vi føler et ansvar for at uddanne næste generation af spillere, foruden hvem vi selv løber tør for medlemmer om nogle år. Vi vil også gerne give vore egne få juniorer et tilbud, som vi ikke selv magter at stable på benene. Når det er sagt, så har tidsforbruget til juniortræning sikkert nået smertegrænsen. Forresten har ATK i år kastet Anneberghallen ind i puljen til ungdomstræning, så trafikken af spillere går begge veje i år, og alle hold er fyldt godt og vel op.
  • Udlejningen til fremmede klubber har samme omfang som de seneste mange år. Vi har i år afslået ønsker om udvidelse af dette timetal.
  • I lighed med de seneste år har vi valgt at udleje hallen nogle weekenddage til holdkampe for ATK i indendørsturneringen. Det har været afgørende, at holdkampene fortrinsvis ligger om lørdagen, hvor bookingfrekvensen er lavest. Men hvis vi på et tidspunkt skal se på reduktion af udlejningen, så vil det nok være holdkampene, der er mest i farezonen, fordi de bruger mange timer og kommer relativt få spillere til gode.
  • Vi stiler visse dage hallen til rådighed for DGI til nogle trænerarrangementer. Både NTK og landsdelen generelt mangler kvalificerede trænere, så dette har vi valgt at støtte.

 For alle ovenstående aktiviteter gælder, at gæsterne betaler for banetiden og dermed støtter aktiviteterne i foreningen, vedligehold af hallen osv. Vi har hårdt brug for pengene.

NTK-træning

I et par år har vi haft jævnlige voksenintroduktionskurser, og hold 19 er i øjeblikket på vej gennem kursusforløbet, som sætter dem i stand til at få sjov og motion ud af at spille tennis. Igennem tiden har vi konstateret, at der er problemer med at fastholde de mange nye medlemmer, når træningen er overstået. Det er som om, at både færdigheder og netværk ikke er helt udviklet på dette tidspunkt. Som konsekvens heraf har vi oprettet Åben Træning med Peder Lisberg lørdag formiddag. I starten har arrangementet kørt i to timer kl. 9-11, men det er lynhurtigt blevet en overtegnet succes, så det er besluttet at afsætte endnu en time, således at vi kører to hold á 1½ time kl. 9-12 om lørdagen, når hallen ikke er optaget til andet. Planen er nu, at den første time bliver for de let øvede, og den anden time bliver for de lidt mere øvede. Det er endnu en aktivitet, som tager tid fra fri booking, men som nævnt ovenfor, er lørdag dagen med lavest bookingfrekvens, og vi har vurderet, at tilbuddet er af stor vigtighed for klubben.

Dropin

En anden vigtig landingsplads for nye medlemmer er Dropin, som vi traditionelt kører om søndagen kl. 14-16. Vi er ved at lede efter et par tovholdere til arrangementet. Hvis du har lyst til at være behjælpelig, så må du meget gerne kontakte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Arbejdet består blot i at koordinere med andre tovholdere om fremmøde af mindst een person hver søndag til at organisere folk ind på banerne og styre skift mellem banerne, samt om annoncering af arrangementet overfor potentielle deltagere.