Sidste hånd på vores nye vandingsanlæg...

På rekordtid har firmaet SportTrading sammen med samarbejdspartner Agrometer a/s færdiggjort opgaven med at montere et nyt automatisk vandingsanlæg på banerne i Skansen. Det giver os mulighed for automatisk vanding fx. hver morgen - hvis der vel at mærke ikke har regnet i nattens løb. Det tjekker en regnmåler nemlig.....
Brugerne af banerne vil mærke forskellen ved, at der nu ikke mere skal "håndvandes". Man skal blot dreje på en lille "køkkenurs-lignende" dims. Så starter vandingen og slutter igen efter det antal minutter uret blev stillet til.

Projektet har ikke kunnet gennemføres en bevilling fra DGI's og DIF's Foreningspulje på 50.000 kr., hvilket vi takker for.
Vi regner med at anlægget "indvies officielt" i forbindelse med vores planlagte standerhejsning lørdag d. 25/4 kl. 9.30-12.00.