Afslutning af sommerens gæstespilsordninger

Med vintersæsonens begyndelse ophører muligheden for gratis gæstebooking med spillere fra vore samarbejdsklubber, ATK, AØT, Chang og Gug. Vi siger tak for en fantastisk udendørssæson, hvor vi har haft flere gæster end nogensinde før på ordningen. Dermed er der også blevet spillet en hel masse ekstra tennis. Ordningen går nemlig begge veje, og vi har en del spillere, der lejlighedsvis eller næsten regelmæssigt er gæster især AØT og ATK. Vi vil også gerne sige stor tak til Chang, som viste stor rummelighed for vores spillere, da indendørs tennis var coronalukket i vinteren.

Sidste mulighed for at booke med gæstespillerne i denne omgang er fredag d. 8.oktober, og ordningen genoptages med velvilje fra partnerklubberne, når udendørssæsonen begynder.

Som tidligere år forventer vi at lægge indendørs baner til et afslutningsarrangement med ATK og AØT en lørdag i efteråret. Dato er ikke fastlagt endnu.