Justering af Bookingregler

På sit møde d. 28/6-2021 drøftede tennisudvalget de seneste diskussioner mellem medlemmerne om bookingreglerne. Resultatet af diskussionen blev, at vi ændrer indstillingen for vores bookingsystem, så man nu kan have to banetimer booket per medlemsnummer mod tidligere kun en. Ændringen skal gøre det nemmere for medlemmerne at planlægge deres tennis nogle dage frem. Dette vil være gældende frem til 1. oktober, hvor indendørssæsonen begynder at skabe trængsel på banerne.

Baggrunden for beslutningen er den seneste tids diskussioner om omgåelse af bookingreglerne. Det gælder specielt reglen om, at alle de bookende spillere skal være til stede på banerne samt reglerne om gæstespillere. Når man snakker med de involverede, anføres det ofte, at de tidligere regler gjorde det svært både at have faste ugentlige aftaler og at spille ad-hoc med skiftende makkere, og at en del overtrædelser af reglerne kan henføres til dette problem. Tennisudvalget ser det som sin opgave at gøre det nemt at spille tennis, så derfor prøver vi at åbne for to bookinger ad gangen. På den måde kan man langtidsplanlægge to aftaler om ugen uden at skulle booke om.

I sommerperioden er der masser af ledig banekapacitet, og andre klubber i byen kører også med to bookinger per medlem, så det bør ikke give problemer. Til oktober, når der bliver stor trængsel på de indendørs baner, er vi nødt til igen at reducere til én time per medlemsnummer for si sikre, at alle kan komme til at spille.

Man skal stadig være opmærksom på, at medlemskaber er personlige. Man må gerne have gæster med, men de to medlemmer, som har booket en bane, skal begge være til stede på banen. Det tillades dog at indkalde en afløser, hvis en af de planlagte deltagere får forfald med kort varsel.