Udendørs tennis

I denne sektion findes et lille leksikon over typiske spørgsmål og svar i forbindelse med tennis på det udendørs anlæg.

Afvikling af holdkampe

På det udendørs anlæg forekommer fra tid til anden holdkampe i turneringerne under Dansk Tennisforbund og Jyllands Tennisforbund. Det drejer sig om seniorkampe samt om veterankampe. Uanset kampens art er hjemmeholdet ansvarligt for den praktiske afvikling. Dette indebærer følgende:

  • Kommunikation med holdkaptajnen for den gæstende klub nogle dage inden kampen for at aftale eventuelle detaljer om tidspunkt, ankomst osv. Husk, at gæster godt kan komme til at tage fejl af hallen og det udendørs anlæg. Hvis det tegner til regn, kan man på forhånd aftale med den gæstende klub at afvikle kampen indendørs. Men det kræver reservation mindst nogle dage i forvejen ved henvendelse til John Rasmussen. Husk også at sige til det gæstende hold, at de skal medbringe indendørs fodtøj.
  • Møde op i god tid og sørge for, at klubhuset er åbent og banerne er klar.
  • Hjemmeholdet sørger for mad til alle spillerne. I seniorturneringen består forplejningen oftest af noget brød, pålæg, frugt og lidt sodavand. I veteranturneringen er det sædvane, at man spiser og hygger sig efter kampen, så her kræves der lidt mere, bl.a. noget øl og vin. NTK refunderer 200 kr per kamp til udgifter. Hjemmeholdets spillere må selv spæde til, hvis maden koster mere.
  • Efter kampen skal resultatet indføres i Tournament Software, som DTF stiller til rådighed. Man kan enten sende resultaterne til John Rasmussen eller - endnu bedre - holdkaptajnen kan indtaste resulaterne med sin mobiltelefon i løbet af kampen.
  • Klubben udleverer to rør bolde til hver holdkamp. Afhentning af boldene aftales med John Rasmussen.
  • Husk at vaske op og rydde pænt op efter kampen båden indenfor og udenfor.

Spørgsmål om holdkampene rettes til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Adgang til anlægget

Adgang til udendørsanlægget på Ndr. Skansevej i Nørresundby
Indgangen til anlægget foregår gennem klubhuset vha. en elektronisk nøglebrik, som du køber samtidig med dit første køb af et medlemskab eller klippekort. Se mere om hvordan du får fat på en nøglebrik her under menupunktet "Sådan bliver du bruger".

Ved indgangen til selve banerne findes et skur med haveredskaber, som er åbent. Under klubhusets halvtag findes endnu et skur med værktøj og diverse redskaber til træning. Kun specielt betroede medlemmer har nøgle til dette skur.

Husk at låse alle døre igen, inden du forlader anlægget.

haveskur Skur med haveredskaber

vaerktoejsskur Skur til værktøj markeret med blåt

 

afbryder

Vanding af banerne

Grusbaner har brug for vand. Nogle gange ordner Vorherre sagen for os, men i fravær af nylig regn må man ty til kunstig vanding. Vanding af tennisbaner kræver mere tryk, end den kommunale vandforsyning kan levere på en bakketop, så anlægget har en stor tank og et pumpesystem. Tanken fyldes automatisk med vand fra forsyningsnettet, og når der skal vandes, sender pumpen vandet fra tanken ud til banerne. Når man skal vande, skal man derfor først tænde for pumpen. Det sker på kontakterne på siden af haveeskuret. Man skal først tænde for strømmen på den grå afbryder og derefter tænde for pumpen på knappen ved siden af.

Når pumpen er i gang kan man med stophanerne ved side af vælge at sende vandet ud i de fast monterede sprinklere på bane 1 eller 2, eller gennem den gule slange til håndbruseren. Der er ikke tryk nok på pumpen til at vande begge baner på een gang.

Hvis du spiller om aftenen og ikke forventer andre spillere, når du er færdig, så må du gerne tømme tanken på de to baner. De har rigtigt godt af at bliver overvandet en gang imellem. Men husk at holde øje med processen, så du kan slukke for pumpen, når tanken er tom efter 5-10 minutter. Tanken fyldes automatisk, men det tager lang tid.

 

 

 

 

 

haner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pleje af grusbanerne

Der er ikke noget værre end ujævne grusbaner, hvor bolden springer uberegneligt. Derfor er det vigtigt, at vi alle sammen bidrager til at holde banerne gode,og det kræver noget basal pleje:

  • Hvis banen er tør inden spil, bør man vande med sprinklerne. Pas på ikke at vande for meget, så der dannes pytter. 2-4 minutter er normalt passende.
  • Fejning: Mens man spiller, dannes der huller og ujævnheder i banen. Specielt om foråret er banen blød, og man kan træde nogle gevaldige huller i banen. Efter spil glattes banen ud igen ved først at bruge gummiskraberen og siden de to brede koste, som hænger på hegnet. Kostene flytter det løse grus rundt, så det fortrinsvis lægger sig i fordybningerne. Husk at feje helt ud til hegnet, da dette stresser ukrudtet i banens kant og hjælper med at holde banen pæn.
  • Gummiskraber: Som nævnt ovenfor er det vigtigt at bruge gummiskraber, for større ujævnheder kan ikke glattes ud med kosten. Dette er specielt vigtigt i starten af sæsonen, hvor banen er blød. Hvis ujævnhederne ikke straks bliver glattet ud, vil de suge fugt til sig og blive hårde, og så kan det være vanskeligt at få banen til at blive god igen.
  • På banerne findes også små koste til at feje linjerne rene. Men dette behøver man ikke gøre efter spil. Hvis spillerne har problemer med at se linjerne, fejer de selv inden kampen.

Lys

Jow, vi har lys på banerne. Vi har bare ikke så meget af det. Fire lamper oplyser bane 1, og de tændes på den højtsiddende kontakt på den ene lysmast. Men forvent ikke for meget. Der er ikke lys nok til at spille, når det er rigtigt mørkt, men lyset kan forlænge en kamp med en halv eller en hel time under tusmørke. På bane 2 er der desværre ikke lys.

Husk at slukke lyset igen efter brug.